Služba zdravstvene zaštite ženaSlužba zdravstvene zaštite žena

Info
Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad
Telefon: 021/4879-576
Načelnik: dr Ljerka Popov, specijalista ginekologije i akušerstva
Glavna sestra: vms Milica Zorić

 


Služba za zdravstvenu zaštitu žena pruža primarnu zdravstvenu zaštitu svim građankama Novog Sada i okolnih naselja. Svoju delatnost obavlja putem preventivnog i kurativnog rada, kroz ranu dijagnostiku, terapiju, kontinuirani zdravstveno-vaspitni rad, rad na planiranju porodice, kao i rad u Savetovalistu za trudnice.

zastita-zena

 

Rad u Službi je dvosmenski. Pre podne od 07.00 do 13.30 časova, posle podne od 13.30 do 20 časova. Rad je organizovan i subotom u prepodnevnoj smeni od 07.00 do 13.30 časova u objektu "Dr Jovan Jovanović Zmaj", Zmaj Ognjena Vuka 19.

Pregledi se zakazuju telefonom, pozivanjem Call centra - 021/4879-000, pozivanjem timske sestre izabranog ginekologa ili ličnim dolaskom na odeljenje u smenu izabranog ginekologa.

 

Rad službe je organizovan u sledećim odeljenjima:

  • Odeljenje za žene u objektu "Dr Jovan Jovanović Zmaj"
  • Odeljenje za žene na Novom Naselju (Bistrica)
  • Odeljenje za žene u objektu na Limanu IV
  • Odeljenje za žene u objektu na Bulevaru Mihajla Pupina
  • Odeljenje za žene u objektu u Petrovaradinu

 

U Službi zdravstvene zaštite žena se mogu obaviti sledeći pregledi:

• preventivni ginekološki pregled koji obuhvata: manuelni, bimanuelni pregled, uzimanje sekreta na traženje malignih ćelija po metodi Papanikolau testa, uzimanje vaginalnog sekreta na stepen čistoće, kolposkopski pregled, palpatorni pregled dojki (po potrebi upućivanje na ultrazvučni pregled dojke i mamografiju)

• ciljani ginekološki pregled koji obuhvata: manuelni, bimanuelni pregled, uzimanje sekreta na traženje malignih ćelija po metodi Papanikolau testa

• sistematski pregled žena iz radnih organizacija koji obuhvata preventivni ginekološki pregled, po potrebi i ultrazvučni pregled

• prvi pregled trudnice koji obuhvata utvrđivanje starosti trudnoće, određivanje VTP (verovatnog termina porođaja), upućivanje na laboratorijske analize i drugo

• kontrolni pregled trudnice koji obuhvata kontrolu telesne težine i arterijskog krvnog pritiska, ultrazvučnu kontrolu, praćenje trudnoće i stanje ploda

• Savetovalište za trudnice koje postoji pri svakom odeljenju i obuhvata redovne kontrole telesne težine i arterijskog krvnog pritiska, savetovanje o pravilnoj i uravnoteženoj ishrani, kao i značaj redovnih kontrola kod ginekologa

• ginekološki pregled radi lečenja koji obuhvata ginekološki pregled i ostale preglede ciljano i u skladu sa tegobama i procenom lekara

U sastavu Odeljenja za zdravstvenu zaštitu žena u objektu "Dr Jovan Jovanović Zmaj" postoji i Škola za psihofizičku pripremu trudnica za porođaj, tzv. Škola za trudnice, Odeljenje za dečiju, juvenilnu i adolescentnu ginekologiju i Citološka laboratorija.

 

Škola za trudnice obuhvata psihofizičku pripremu trudnica za porođaj počev od 27. nedelje gestacijske starosti, pa sve do samog porođaja. Radi se u malim grupama, koje broje maksimalno 15 trudnica. Rad se obavlja putem predavanja. Svako predavanje se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela.

Škola za trudnice organizovana je na dve lokacije: objekat "Dr Jovan Jovanović Zmaj", Zmaj Ognjena Vuka 19 i objekat "Rumenačka" , Rumenačka 102.

Citološka laboratorija analizira uzeti materijal za traženje malignih ćelija po metodi Papanikolau testa i vaginalni sekret na stepen čistoće vagine.

U cilju pobošljanja kvaliteta usluga i zadovoljstva pacijentkinja, ordinacije u okviru Službe zdravstvene zaštite žena opremljene su novim, savremenim ginekološkim stolovima i video kolposkopima. Kabineti za ultrazvučnu dijagnostiku opremljeni su sa tri nova ultrazvučna aparata sa kolor doplerom. Citološka laboratorija, takođe, opremljena je savremenom opremom za rad.

 

Usluge koje se pružaju u Službi za zdravstvenu zaštitu žena:

ginekološki pregled (pod spekulumom i bimanuelni), kolposkopija, uzimanje brisa po metodi Papanikolau testa, uzimanje vaginalnog sekreta na stepen čistoće, uzimanje uzoraka za bakteriološke, mikološke i parazitološke analize (brisevi), ultrazvučni pregled (ginekološki akušerski ultrazvuk), sistematski ginekološki pregledi, pregled dojki (po potrebi upućivanje na ultrazvučni pregled dojki i mamografiju), pregledi u cilju lečenja steriliteta i priprema za primenu metode vantelesnog oplođenja, sistematski pregled trudnice, ocena zdravstvenog stanja trudnice i utvrđivanje faktora rizika po zdravlje, individualni zdravstveno-vaspitni rad, CTG, psihofizička priprema trudnice za porođaj (edukacija i vežbe koje obuhvataju vežbe disanja, napinjanja i relaksacije, planirani razgovor, predavanja, rad u maloj grupi, zdravstveno vaspitni rad u vezi sa planiranjem porodice i roditeljstva, obrada površine rane, previjanje, lokalna aplikacija leka, davanje injekcije (potkožno, intramuskularno, intravensko), davanje infuzije.

©2009 Dom zdravlja Novi Sad, Produced by HeadMade