Služba zdravstvene zaštite dece
ID broj: Lekar
dr Rada Bosnić
dr
Rada Bosnić
specijalista školske medicine
Lokacija: Futog
Adresa: Proleterska 5, Futog
Telefon: 021/
Ambulanta: Ambulanta za školsku decu

Biografija:

        Rođena sam 1955. godine u Bosanskom Petrovcu,  Medicinski fakultet sam završila u Sarajevu 1979. godine, a specijalizaciju iz školske medicine 1989. godine takođe u Sarajevu. Radila sam u Domu zdravlja u Bosanskom Petrovcu u Službi za zdravstvenu zaštitu dece, potom u Domu zdravlja Bačka Palanka i Inđija. Od 1999. godine zaposlena sam u Domu zdravlja ’’Novi Sad’’ u Službi za zdravstvenu zaštitu dece u Odeljenju Futog. Član sam UPS i Pedijatrijske sekcije DLV.

©2009 Dom zdravlja Novi Sad, Produced by HeadMade