Služba zdravstvene zaštite dece
ID broj: Lekar
dr Vera Andrić
dr
Vera Andrić
specijalista pedijatar
Lokacija: Futog
Adresa: Proleterska 5, Futog
Telefon: 021/
Ambulanta: Ambulanta za predškolsku decu

Biografija:

        Rođena sam 1967. godine u Futogu. Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu sam završila 1992. godine. Specijalističke studije iz pedijatrije uspešno sam okončala 2007. godine i stekla zvanje specijaliste pedijatra. Od 1994. godine zaposlena sam u Domu zdravlja ’’Novi Sad’’ prvo u Službi opšte medicine, a potom u Službi za zdravstvenu zaštitu dece. Udata sam i majka troje dece.         

©2009 Dom zdravlja Novi Sad, Produced by HeadMade