Služba zdravstvene zaštite deceSlužba zdravstvene zaštite dece

Info
Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad
Telefon: 021/4879-728, fax: 6366-143
Načelnik: dr Vesna Vuleković, Specijalista
Glavna sestra: Biljana Češljević

 

 
Služba za zdravstvenu zaštitu dece Doma zdravlja ''Novi Sad'' se bavi prevencijom bolesti kroz preventivni rad (sistematski pregledi, vakcinacija) i lečenjem oko 68 000 dece uzrasta od novorođenčeta do završetka srednje škole.
 
U Službi je zaposleno:
  • 61 specijalista pedijatar
  • 8 lekara na specijalizaciji
  • 13 zdravstvenih saradnika (psiholozi, defektolozi, pedagozi)
  • 14 viših medicinskih sestara
  • 2 dipl. organizatora zdravstvene nege
  • 84 pedijatrijske sestre
 
Služba je organizovana u 22 objekta
  • 8 Odeljenje izabranih pedijatara sa 14 pripadajućih ambulanti
 
Radno vreme Službe je od ponedeljka do petka od 07 do 20 časova.
Služba radi subotom, nedeljom i praznikom u objektu "Jovan Jovanović Zmaj", ulica Zmaj Ognjena Vuka 19 od 07 do 20 časova. 
Telefon za informacije na dežurstvu je  021/ 66-24-668.
 
Izabrani pedijatri obavljaju preventivne i kurativne preglede dece i učenika. Preventivni pregledi se ogledaju u vidu rada Savetovališta za odojčad i malu decu, sistematskih pregleda, kontrolnih sistematskih pregleda i imunizacije, kao i u školskom uzrastu. Služba obavi na godišnjem nivou oko 100.000 preventivnih i oko 500.000 kurativnih pregleda, a aplikuje se oko 70.000 doza vakcina. Preventivne preglede obavljaju svi izabrani pedijatri u Službi i to jedan dan u nedelji. Ovi pregledi se zakazuju kako u predškolskom, tako i u školskom uzrastu. Zakazuju se i kontrolni kurativni pregledi.
 
Kabinet za ultrazvuk kukova za skrining razvojnog poremećaja kuka se nalazi u Odeljenju Lima, predškolsko. Prvi pregledi se zakazuju preko Call centra na broj 4879-000, a kontrolni na 4879-702
 
Odsek Savetovališta za mlade osnovan je pri Službi 01.11.2004. godine, kao jedno od prvih polivalentnih i multidisciplinarnih savetovališta u Srbiji. Radi sa adolescentima uzrasta od 10 do 19 godina (u sistemu i van sistema obrazovanja) kojih u Novom Sadu ima oko 40.000. Rad sa mladima je po tipu individualnog razgovora i grupnog rada (radioničarski, tribine, predavanja, gostovanja u medijima: radio, TV i pisani mediji). Savetovalište za mlade ima prostorije koje su prilagođene radu sa mladima i obezbeđuju privatnost poseta, a nalaze se u prostorijama Objekta J.J.Zmaj na prvom spratu – telefon 021/4879-423, 4879-424,4879-425,4879-454.
 
Radno vreme Savetovališta: od 07 do 20 časova od ponedeljka do petka.
 
Aktivnosti Savetovališta:
prevencija alkoholizma, narkomanije i pušenja kod mladih,
pravilna ishrana i adekvatna fizička aktivnost kod mladih,
zaštita reproduktivnog zdravlja mladih i prevencija polno prenosivih bolesti,
problemi zlostavljanja i zanemarivanja mladih,
pedagoško-psihološko savetovanje mladih sa problemima odrastanja i učenja.
Kadar Savetovališta za mlade čine: 3 specijaliste pedijatra, od kojih je jedan sa užom specijalizacijom iz ishrane, a jedan je magistrirao iz oblasti narkomanije adolescenata, kao i jedan specijalista juvenilne ginekologije i jedan specijalista socijalne medicine, potom tri diplomirana psihologa, jedan diplomirani pedagog, 4 strukovne medicinske sestare i 1 sestra sa završenim Fakultetom zdravstvene nege.
 
Tim Savetovališta:
 
Snežana Stupavski, viša med. sestra
Branislava Spasojević, organizator zdravstvene nege
Dragana Jerić, viša med. sestra
Dragana Perić, pedijatriska sestra
 
mladi.dzns@yahoo.com
facebook: mladi.dzns@gmail.com
 
Odsek Savetovališta razvojne pedijatrije osnovan je pri Službi za zdravstvenu zaštitu dece 07.07.2004. godine. Ciljna grupa su mu deca uzrasta od rođenja do navršenih 6 (10) godina, deca pod rizikom i deca ometena u razvoju. Cilj Savetovališta je blagovremeno otkrivanje dece sa faktorima rizika, intenzivno praćenje rasta i razvoja te dece, obezbeđenje stimulativnog tretmana i u slučaju potrebe upućivanje na viši nivo zdravstvene zaštite dece sa smetnjama u PMR-u.
Nalazi se u posebnim prostorijama u objektu "Jovan Jovanović Zmaj", ulica Zmaj Ognjena Vuka br. 19, a radno vreme mu je od 07 do 20 časova od ponedeljka do petka. Pregledi u Savetovalištu se zakazuju telefonom na brojeve:
 
Logoped: 4879-450
Pedagog: 4879-456
Defektolog i psiholog: 4879-457
Psiholog: 4879-458
 
Kadar Savetovališta čine dva logopeda, jedan defektolog-reedukator, 3 psihologa i 2 pedijatrijske sestre.
 
Preventivni pregledi trogodišnjaka, odnosno dece u 4. godini života se zakazuju preko Call centra na broj 4879-000
 
Tim Savetovališta:
 
Ljiljana Vujović, pedijatriska sestra

 

©2009 Dom zdravlja Novi Sad, Produced by HeadMade