Služba opšte medicine
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 23, Novi Sad
Telefon: 021/4879-517, 4879-518
Radno vreme
Ponedeljak: 07:00-20:00
Utorak: 07:00-20:00
Sreda: 07:00-20:00
Četvrtak: 07:00-20:00
Petak: 07:00-20:00
Subota: Jovan Jovanović Zmaj
Nedelja: Jovan Jovanović Zmaj
Lekari
ID broj
dr Dušan Mandić
dr
Dušan Mandić
specijalista opšte medicine
ID broj
dr Evica Mihaljević
dr
Evica Mihaljević
doktor medicine
ID broj
dr Milana Milić Srdić
dr
Milana Milić Srdić
specijalista opšte medicine
ID broj
dr Julkica Nićin
dr
Julkica Nićin
specijalista opšte medicine
ID broj
dr Danijela Vlasaćević
dr
Danijela Vlasaćević
specijalista opšte medicine
ID broj
Šef odeljenja opšte medicine
dr Tatjana Zdravković
dr
Tatjana Zdravković
specijalista opšte medicine
©2009 Dom zdravlja Novi Sad, Produced by HeadMade