Služba opšte medicine
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 23, Novi Sad
Telefon: 021/4879-000
Radno vreme
Ponedeljak: 07:00-20:00
Utorak: 07:00-20:00
Sreda: 07:00-20:00
Četvrtak: 07:00-20:00
Petak: 07:00-20:00
Subota: Jovan Jovanović Zmaj
Nedelja: Jovan Jovanović Zmaj
Lekari
ID broj
06003508
dr Ilinka Bojović
dr
Ilinka Bojović
specijalista opšte medicine
ID broj
06004172
dr Svetlana Čvokić
dr
Svetlana Čvokić
specijalista opšte medicine
ID broj
06003613
Šef dispanzera opšte medicine
dr Milica Ilić
dr
Milica Ilić
Prim. specijalista opšte medicine
ID broj
06003761
dr Dušan Mandić
dr
Dušan Mandić
specijalista opšte medicine
ID broj
06016561
dr Evica Mihaljević
dr
Evica Mihaljević
doktor medicine
ID broj
06003982
dr Milana Milić Srdić
dr
Milana Milić Srdić
specijalista opšte medicine
ID broj
06003273
dr Dragana Stojadinović
dr
Dragana Stojadinović
doktor medicine
©2009 Dom zdravlja Novi Sad, Produced by HeadMade