Savetovalište za odvikavanje od pušenja

Savetovalište za odvikavanje od pušenja u Domu zdravlja “Novi Sad” postoji od 1984. godine, kada je oformljeno u okviru CINDI programa. Danas je to organizaciona jedinica Centra za preventivne zdarvstvene usluge.

U Savetovalištu se sprovodi grupni tretman odvikavanja od pušenja po metodu petodnevnog plana, po autorima McFarlandu i Folkenbergu, koji u osnovi predstavlja vid bihevioralnog tretmana, ali se po potrebi preporučuju i lekovi koji mogu da pomognu lakše ostavljanje ove štetne navike.

Tretman odvikavanja od pušenja sastoji se od 5 uzastopnih sastanaka koji se organizuju tokom cele radne nedelje, nakon čega se svakog ponedeljka u narednih mesec dana održavaju kontrolni sastanci. Posle tog perioda osoblje Centra sa pacijentima održava telefonski kontakt, kao i sastanke, ukoliko je to pacijentu potrebno.

Pacijenti, tokom tretmana odvikavanja od pušenja, u Centru za preventivne zdravstvene usluge mogu da obave i preventivne preglede koji obuhvataju merenje krvnog pritiska, određivanje nivoa šećera, holesterola i triglicerida u krvi, antropometrijska merenja (merenje težine i visine, obima struka, obima kukova i određivanje procenta masnoće u organizmu). Polaznici ovog savetovališta popunjavaju standardni upitnik i na osnovu rezultata dobijaju savete za korekciju faktora rizika.

Svakog meseca u Savetovalištu za odvikavanje od pušenja formira se jedna grupa polaznika.

Broj telefona za informacije je 021/4790-668.
 

©2009 Dom zdravlja Novi Sad, Produced by HeadMade